Privacy en bescherming persoonsgegevens

Als je bij EdelJuweel (EJ) bestelt, dan kan dat alleen als je je naam, (aflever)adres, e-mail en telefoonnummer invult. Deze gegevens zijn nodig omdat anders je bestelling niet verwerkt en afgeleverd kan worden. Je wilt dan natuurlijk wel dat EJ je privé-gegevens ook écht privé houdt. 

Met de privacywet AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is EJ verantwoordingsverplicht jouw persoonsgegevens te beschermen. 

Hoe gebruiken we verder jouw persoonsgegevens?

Allereerst is het goed om te weten dat al je gegevens van onze webshops worden bewaard op een goed beveiligde database/server in Europa. Je gegevens worden zeker niet aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden. Hieronder leggen we je duidelijk en helder uit welke persoonsgegevens we vragen of ontvangen.

Met wie werken we samen?

Om bestellingen af te handelen werken wij samen met verschillende bedrijven voor het betalen, verzenden en administratie. Met deze bedrijven hebben wij een contract om er zeker van te zijn dat ook zij volgens de AVG-wet jouw gegevens beschermen. Dan verwerken we ook analyse gegevens maar die zijn anoniem. Wij hebben met de volgende bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten:

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is, denk hierbij aan minimaal 7 jaar voor de Belastingdienst. Voor jezelf is het zo wel handig om eerdere bestellingen in te zien. Voor statistische doeleindenworden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wil je je persoonsgegevens inzien of wijzigen? Dit kun je doen in je eigen webshop account en/of via onze Nieuwsbrieven.

Wil je je persoonsgegevens uit ons systeem verwijderen? Stuur ons een e-mail naar: info@edeljuweel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van jou zelf komt, stuur je een kopie van je ID of paspoort mee. Maak in de kopie je pasfoto, het MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Zo bescherm je je eigen privacy. We reageren dan binnen 4 weken op jouw verzoek.

Heb je een klacht die over je persoonsgegevens gaan? Die kun je indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Functionele Cookies
Als je onze webshops bezoekt, plaatsen wij functionele cookies. Dit zijn cookies zodat je bij ons kunt winkelen bij. Zonder functionele cookies vergeet het winkelwagentje elke keer wat je erin hebt geplaatst. Je kunt dan bijvoorbeeld maar één artikel in het winkelwagentje plaatsen. Ook je filter keuzes worden niet onthouden.

Analytische Cookies
Wij willen onze webshops altijd blijven verbeteren en daarom gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics en Hotjar. Deze cookies zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens van jou. 

Tracking Cookies
Tot slot willen we je laten weten dat wij géén gebruik maken van tracking cookies. Tracking cookies kunnen oa. worden gebruikt om je te volgen op andere websites die niet van ons zijn en om daar bijvoorbeeld reclame van ons te laten zien.

Bij je eerste bezoek aan onze webshops vragen wij jouw toestemming door de functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies te bevestigen.

Geen zorgen, jouw persoonsgegevens zijn veilig bij ons!

Wij nemen het beschermen van jouw gegevens heel serieus. Daarom hebben we goede maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw gegevens tegen te gaan. Denk hierbij aan het gebruik van beveiligde verbindingen, sterke wachtwoorden, inlog-verificatie in twee stappen.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@edeljuweel.nl. In het geval van een datalek dan zijn wij verplicht dit officieel te melden bij het Meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.